เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและบริการลูกค้า (ประจำสาขา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและบริการลูกค้า
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 6 months ago

รายละเอียดงาน

1.นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ

2.รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท

3.ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา

4.ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา

5.ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

2.อายุระหว่าง 22-28 ปี

3.มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

4.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

5.มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง

6.ชอบงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นในความสำเร็จ

7.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

8.มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือสามารถโยกย้าย/เดินทางได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***

Job Features

Job Categoryงานประจำสาขา

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.