ผู้จัดการสาขา

ผู้จัดการสาขา
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 6 months ago

รายละเอียดงาน

1.นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับสินเชื่อกับลูกค้าที่มาติดต่อ

2.พิจารณาวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท

3.วางแผนการขาย ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี

4.ติดตามตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกค้า และบริหารหนี้เสียให้ไม่เกินที่บริษัทกำหนด

5.บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม

6.บริหารทีมงานภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

2.อายุ ระหว่าง 25-35 ปี

3.รักงานบริการ มีไหวพริบ สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4.มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

5.มีประสบการณ์การบริหารสาขา อย่างน้อย 1 ปี

6.มีความรับผิดชอบสูง ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

7.หากมีความรู้เรื่องลีสซิ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8.มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือสามารถโยกย้าย/เดินทางได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฏิบัติงานจริง***

Job Features

Job Categoryงานประจำสาขา

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.