ผู้จัดการเขตพื้นที่

งานบริการด้านการเงิน
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 8 months ago

ผู้จัดการเขต

หน้าที่

 • ดูแลการปล่อยสินเชื่อของสำนักงานสาขาต่างๆ ในพื้นที่ของตน
 • สำรวจตลาดเพื่อเพิ่มสาขาในเขตพื้นที่ของตน
 • พัฒนา อบรม ดูแล ให้คำปรึกษา ผู้จัดการเขต และผู้จัดการสาขา ในพื้นที่ของตน
 • รับผิดชอบผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่ ของตนเอง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำ ชอบสร้างสิ่งใหม่ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจจำนำทะเบียน ลีสซิ่ง ให้เงินกู้ด้วยการจำนอง หรือ ขายฝาก หรือ สินเชื่อบุคคลในระดับผู้จัดการเขต ดูแลพื้นที่สาขา อย่างน้อย 3 ปี โดย ต้องเคยเป็นผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้าเคยทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานเกินกว่าหนึ่งพันคนและรายได้มากกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางได้ตลอดเวลา

ระดับตำแหน่งงาน

 • ระดับ หัวหน้างาน
 • อายุงาน ประสบการณ์ 5 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถต่อรองได้ เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา

สวัสดิการ   

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Job Features

Job Categoryงานธนาคาร งานการเงิน

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.